Yksilöpsykoterapia

Psykoterapia on hyödyllistä hyvin erilaisissa elämäntilanteissa. Masennus, ahdistus, työuupumus, jännittäminen, pelot, paniikkioireet, vuorovaikutusongelmat ovat esimerkkejä tilanteista, joissa yksilöpsykoterapiasta on apua.

Tavallisesti sovitaan aluksi yksi tai useampi tutustumiskäynti, joiden aikana yhteisesti arvioidaan tarkemmin yhteistyön mahdollisuuksia sekä sovitaan jatkosta. Otan huomioon asiakkaan yksillölliset tarpeet ja sovellan erilaisia psykoterapeuttisia menetelmiä työskentelyssäni.

Psykoterapia

Psykoterapia on ammatillista toimintaa, jota ohjaavat asiakas- ja potilastyötä koskevat lait, asetukset ja ammattikäytäntöjen eettiset periaatteet (konsensuslausuma 2006).

Valvira on sosiaali- ja terveysalan lupa – ja valvontavirasto joka myöntää psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeuden.

Tietoni on merkitty Kelan  kuntoutuksen palveluntuottajarekisteriin. Kela voi tukea antamaani yksilöpsykoterapiaa, paripsykoterapiaa, ja vanhempien ohjausta.

Kuntoutuspsykoterapiaa koskevat ohjeet löydät Kelan internet-sivustolla.

Milloin psykoterapia on tarpeellista?

Psykoterapiaan kannattaa hakeutua silloin, kun omat ongelmaratkaisutavat eivät tuota tulosta eikä oma sosiaalinen verkosto pysty riittävästi tukemaan ongelmissa.

Meillä kaikilla on elämässä aikoja jolloin koemme toivottomuuden ja epävarmuuden tunteita. Saatamme kokea ahdistusta, masennusta tai selittämätöntä pahaaoloa. Tuntuu kuin sisäinen mielenmaailama olisi kaaoksessa ja toivottomuus valtaa mielemme. On vaikea pysyä tässä ja nyt hetkessä, menneisyyden negatiiviset muistot nousevat mieleen ja tulevaisuus pelottaa. Olemme huolissamme ihmissuhteistamme ja olemme kokeneet niissä pettymyksiä. Edellämainitut asiat saattavat nostattaa meissä niin suurta ahdistuneisuutta että toimintakykymme kaventuu ja huomaamme että koemme psyykkisiä ongelmia.

Selittämättömän pahan olon voi näyttäytyä esimerkisksi pelkoina, unihäiriöinä, masennuksena, ahdistuksena, tai itsemurha-ajatuksina. Näiden oireiden taustalla voi olla esimerkisiksi traumaattisia kokemuksia lähimenneisyydessä tai historiassa. Elämän monet kriisit ovat saattaneet kuormittaa meitä niin paljon, että psyykkiset voimat ovat vähissä. Pitkittynyt stressi on voinut aiheutua jatkuvista työelämän paineista tai opiskelupaineista.

On kuitenkin hyvä tietää, että psykoterapiaan voi hakeuta jo ilman edellämainittuja oireita. Olet kiinnostunut persoonallisesta kasvustasi ja eheytymisestäsi. Haluat ehkä selkeyttävän tilannepäivityksen tämänhetkisestä elämäntilanteestasi tai henkilöhistoriasi läpikäymisestä. Ehkäpä sinulla on jokin ongelma josta haluaisit keskustella luotettavan ammattilaisen kanssa.

Tärkeintä on ettet jää liian pitkäksi aikaa yksin pahan olosi tai ongelmiesi kanssa.