Tietoa minusta

Kirsi Saarela

Olen laillistettu psykoterapeutti (Valvira) kriisi- ja trauma psykoterapeutti, EMDR terapeutti, hypnoterapeutti. Minulla on KELA-pätevyys (aikuiset ja nuoret yli 16-vuotiaat) sekä vanhempainohjaukseen. Toimin yksilöpsykoterapeuttina, paripsykoterapeuttina sekä annan varhaiseen vuorovaikutukseen tietoa ja terapiaa. Hoidan raskausajan ja synnytyksen jälkeistä masennusta.

Erityisalueenani olen perehtynyt seksuaalisen hyväksikäytön ja väkivallan uhreiksi joutuneiden hoitoon ja kuntoutukseen.

Valmistuin kriisi-ja traumapsykoterapeutiksi vuonna 2003 ja olen toiminut yksityisenä ammatinharjoittajana psykoterapiatyössäni vuodesta 2005 lähtien. Aikaisemmalla työurallani olen työskennellyt sosiaalialalla mm. vauvaperhetyössä, lasten, nuorten, nuorten aikuisten sekä vanhusten kanssa. Pidän ammattitaitoani yllä täydennyskoulutuksilla, jonka myötä saan uusinta tietoa ja päivitystä psykoterapiatyöhöni.

Työskentelen eklektisesti joten sovellan psykoterapiatyöskentelyyn tarpeen ja tarkoituksenmukaisesti eri viitekehyksiä, toiminnallisuutta, harjoituksia, sekä kehopsykoterapiaa. Työskennellessäni otan aina huomioon asiakkaan yksillölliset tarpeet ja psykoterapiaprosessin vaiheet. Parhaan mahdollisen yhteistyön onnistumiselle on kuitenkin ensin saavutettava luottamus, aito kohtaaminen, kuulluksituleminen.

Kirsi Saarela

Koulutukseni

Laillistettu psykoterapeutti
Kriisi-­ ja traumapsykoterapeutti
EMDR-­terapeutti
Regressioterapeutti / hypnoterapeutti
TA­101-koulutus
TA202-koulutus
FiiTA:n jäsen www.finta.net
KELAn palveluntuottaja, Kelan kuntoutuspsykoterapiaa
Valviran hyväksymä psykoterapeutti

Olen saanut koulutuksen näiden asioiden käsittelyyn ja työskennellyt useita vuosia edellämainittujen asioiden parissa.

Työskentelytapani on asiakaslähtöinen, joten pyrin löytämään juuri sinulle sopivan työskentelymuodon ja käytän mielelläni erilaisia lähestymistapoja. Psykoterapiassa voimme käsitellä menneisyyden ja nykyisyyden ongelmia sekä suunnata voimavaroja tulevaisuuteen.

Psykoterapia soveltuu eri ikäisille, naisille, miehille, pariskunnille sekä perheille.

Psykoterapian pituuden sovimme kunkin asiakkaan kohdalla tarpeen mukaisesti.

Mikäli olet valmis ja halukas tutkimaan elämääsi ja etsimään uutta suuntaa, ota yhteyttä niin kartoitetaan yhdessä olisiko yhteistyö mahdollista.

Olen Kelan ja Valviran hyväksymä psykoterapeutti.

Omat arvoni psykoterapeuttina

Psykoterapiassa kunnioitan tasavertaisuutta asiakkaan ja psykoterapeutin välillä. Etsin ihmisen hyviä puolia en vikoja. Etsin mahdollisuuksia, en ongelmia. Näen ihmisen terveenä, en sairaana.

Terve ihminen on autonominen ja itsenäinen. Uskon myös että kaikki ihmiset ovat syntyessään hyviä. Kaikilla on kyky ajatella ja ratkaista ongelmia. Jokaisella ihmisellä on vapaa tahto. He päättävät omasta kohtalostaan ja heidän päätöksensä voivat myöhemmin muuttua. Uskon myös, että kaikki ihmiset tarvitsevat tulla hyväksytyksi, vain siksi että he ovat olemassa. Psykoterapian tuloksellisuus perustuu keskeisesti myönteiseen yhteistyösuhteseen asiakkaan ja psykoterapeutin välillä.

Psykoterapeutin tavoitteena on ymmärtää myötäelävästi asiakasta. Dialogisuus psykoterapiatyössäni on myös minulle yksi tärkeä asia. Se antaa yhteisen ihmettelyn mahdollisuuden. Dialogisen suhteen kannalta on tärkeää, että syntyy yhteisen hämmenyksen hetkiä, jossa psykoterapeutti rohkenee astua alueelle, josta hänelläkään ei ole riittävää tietoa ja jossa tietoa voidaan yhdessä rakentaa. Tämä tila antaa mahdollisuuden kohdata toinen avoimesti erilaisine näkemyksineen ja kaikkine tulevaisuuden mahdollisuuksineen, jotka eivät vielä ole kummankaan osapuolen hallinnassa. Avoin asia on se, mihin suuntaan asiakkaan elämäntilanne todella kehittyy.

VALVIRAN JA KELAN HYVÄKSYMÄ PSYKOTERAPEUTTI

Helsingin PsykoTerapia ja TerapiaPiste

040 582 3276

asiakaspalvelu@psykoterapiadialogi.com