Paripsykoterapia

Paripsykoterapiassa tarkastellaan, millainen vuorovaikutus kahden ihmisen välille on syntynyt ja kuinka hyvin se vastaa kummankin toiveita. Psykoterapeutti tuo tilanteeseen uusia näkökulmia, jotka antavat uutta perustaa parin keskinäiselle kanssakäymiselle.

Psykoterapian alkuvaiheessa selvitellään parin toiveita ja tavoitteita parisuhteelleen ja terapiaistunnoille. Yleisin tulosyy on halu saada parisuhde toimimaan, mutta syynä voi olla myös jokin yksittäinen ongelma tai kriisi parisuhteessa. Joskus halutaan pohtia, pitäisikö olla yhdessä vai ei ja onko vielä edellytyksiä suhteen jatkamiselle ja hyvälle parisuhteelle.

Apua voidaan hakea myös siihen, kuinka eroaminen voisi tapahtua siten, että se aiheuttaisi mahdollisimman vähän haittaa lasten hyvinvoinnille. Joskus toinen hakee yksin apua siihen, kuinka voi päästä eroon uhkaavasta kumppanista tai jos toisella on erotilanteeseen liittyviä itsetuhoajatuksia.

Parisuhteessa voi olla tilanteita joissa esim. yhteys toiseen on katkennut, luottamus on kadonnut, pienetkin asiat johtavat riitelyyn, mustasukkaisuus, läheisyys on kadonnut, päihteiden käyttö, yhteisen ajan puute, uskottomuus, seksi ei kiinnosta, seksuaaliset ongelmat, väkivalta, sairaus, arvojen erilaisuus, arvostuksen puute, eron uhka.