Linkit

Traumaterapiakeskus
www.traumaterapiakeskus.com

Tietosuojaan liittyvät linkit

Potilaan hoidon toteutusta varten talletettavien potilasasiakirjojen ja -tietojen käsittelystä Sosiaali- ja terveysalan valvontavirasto Valviran kotisivuilta
http://www.valvira.fi/

Yleisesti tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä Tietosuojavaltuutetun toimiston kotisivuilta
http://www.valvira.fi/

Salassapito- ja vaitiolovelvollisuus
http://www.valvira.fi/terveydenhuolto/hyva-ammatinharjoittaminen/salassapito/salassapito-_ja_vaitiolovelvollisuus

Sähköpostin käyttö asioinnissa
Sähköposti ei ole täysin salattu ja tietoturvallinen koskaan. Joten sähköpostin kautta ei ole turvallista lähettää arkaluonteisia
asioita, mutta sähköpostin kautta on mahdollisuus kysyä yleisluontoisia kysymyksiä kuten esimerkiksi mahdollisuutta
tutustumiskäynteihin ja psykoterapian prosessin aloittamista.

Valviran laillistama terveydenhuollon ammattihenkilö. Pätevyyden voi tarkistaa JulkiTerhikki-palvelusta.
http://www.valvira.fi/terveydenhuolto/ammattioikeudet

Tietosuojavaltuutetun toimisto
https://tietosuoja.fi/etusivu

EMDR-yhdistys
www.emdr.fi