Kirsi SaarelaPsykoterapeuttisessa työssäni dialogi merkitsee minulle yhteisen hämmennyksen hetkiä, jossa kummallakaan osapuolella ei vielä ole riittävää tietoa minkälaiseen maastoon olemme astumassa. kumpikaan ei vielä todella tiedä Tietämättömyydessä voimme yhdessä kohdata, avoimesti toisemme erilaisine näkemyksinemme. Psykoterapeuttisessa suhteessa on mielestäni tärkeää, että suhde on molemminpuolisen ymmärryksen rakentamista, jossa edetään molempien ehdoilla. Psykoterapia ei ole mielestäni menetelmiä ja metodeja, vaan ihmisen kohtaamista, arvostavalla sekä kunnioittavalla vastavuoroisuudella.
Psykoterapeuttisessa työssäni dialogi merkitsee minulle yhteisen hämmennyksen hetkiä, jossa kummallakaan osapuolella ei vielä ole riittävää tietoa minkälaiseen maastoon olemme astumassa.

Kumpikaan ei vielä todella tiedä.

Tietämättömyydessä voimme yhdessä kohdata, avoimesti toisemme erilaisine näkemyksinemme.
Psykoterapeuttisessa suhteessa on mielestäni tärkeää, että suhde on molemminpuolisen ymmärryksen rakentamista, jossa edetään molempien ehdoilla. Psykoterapia ei ole mielestäni menetelmiä ja metodeja, vaan ihmisen kohtaamista, arvostavalla sekä kunnioittavalla vastavuoroisuudella.

Minulla on mukana työssä myös “terapiakoira” Puppe.

Kirsi Saarela

Psykoterapia työssäni työskentelen käyttäen eri viitekehyksiä asiakkaan tarpeiden ja terapiaprosessin vaiheen mukaan. Erityisalaani ovat kriisi­- ja traumapsykoterapia, EMDR-terapia sekä kehopsykoterapian menetelmät.

Erityisalueena olen perhetynyt synnytyksen jälkeisen masennuksen hoitoon ja varhaisenvuorovaikutuksen tukemiseen joutuneiden hoitoon ja kuntoutukseen.

Koulutukseni / pätevyyteni

Kriisi­ ja traumapsykoterapeutti, Suomen mielenterveysseura

Suggestoterapeutti, Hypnoosiliitto ry

Laillistettu psykoterapeutti, VALVIRA
KELA­ pätevyys, Kelan kuntoutuspsykoterapiaa

EMDR­terapeutti, EMDR

TA 202