Hypnoosi

Hypnoosi on tietoisuuden tila, tajunnan tila, vireystila. Hypnoosi on syvä rentoutuneisuuden tila, jolloin henkilö on tavallista alttiimpi suggestioille. Hypnoosi on mielen rentoutumista, jonka kokijan ominaisuuksista johtuen vaihtelee eri asteisena.

Hypnoosi on vuorovaikutussuhde, jonka perustana on luottamus, kunnioitus ja halukkuus yhteistyöhön yhdessä sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Hypnoosi ei ole tahtojen valtataistelua eikä toisen mielivaltaan joutumista. Se ei ole tiedottomuutta eikä tahdottomuutta.